Adonis Kapsalis

Metéora

of Spiros Stathoulopoulos with Tamila Koulieva, Adonis Kapsalis, Dimitris Hristidis, Giorgos Karakantas, Theo Alexander, Stelios Mavroudakos, Zoe Stathoulopoulou, Aleksandra Siafkou, Vasso Zouboulidou, Alexia Prassa, Eleni Sioutas, Maria Barbayanni, Katerina Georgakopoulou, Melpo Barbagianni Mitsakou, Yolanda Markopoulou

Genres Drama, Romantiek
Verwacht